Trung tâm bảo hành Hitachi chia sẻ nguyên nhân gây ra tình trạng tủ lạnh hitachi lỗi f3-02 Nếu như tủ lạnh Hitachi báo mã lỗi f3-01 nghĩa là ngăn đá không lạnh thì khi tủ lạnh hiển thị mã lỗi f3-02 thì lại là các ngăn tủ lạnh không lạnh. Vậy nguyên nhân chính dẫn